Монтиране и Поддръжка

МОНТАЖ

Въртящият кръг трябва да се монтира на неподвижна и стабилна равна повърхност.

Поне 50% от периферните площи на кръга трябва да бъдат контактни товарими зони, за да се осигури необходимият трансфер на сила. Тези зони трябва да бъдат равномерно разпределени в посоката на движение. Отклонение от равнинността на рамата по-голямо от 1 мм. трябва да бъде подравнено чрез машинна обработка или чрез метални пластини.

Ако въртящият кръг няма отвори за монтаж, уверете се, че:

  • В канала на лагерите не влизат метални стружки или течност за рязане, и че уплътненияата са невредими;
  • Близо до отвора за вкарване на лагери (+/-20 мм) или близо до заварките няма отвори за монтаж.

Информационната табелка и отворът за пълнене на лагерите трябва да бъдат разположени на 90° спрямо посоката на движение, извън товарната зона. Гресьорките трябва да се леснодостъпни.

Поне 8 болта трябва да бъдат използвани за монтаж на непробитите въртящи кръгове. Изполвайте болтове от клас за здравина поне 8.8 за монтиране на кръга. Болтовете трябва да бъдат затегнати посредством изпитани методи, за да се избегне разхлабване. Ако се използват при по-тежки условия се препоръчва захващане с повече болтове.

Венците на въртящите кръгове не бива да се заваряват!

Боядисване

Въртящите кръгове на РЕМЕЛ биват грундирани или боядисани. Ако клиентът иска сам да боядиса кръговете с ограничена поддръжка, температурата при сушенето не трябва да надвишава 75 °C. Ако уплътненията биват слепени от боята, освободете ги, използвайки инструмент, като започнете от ръба.

Стандартно разположени дупки за монтаж.

ПОДДРЪЖКА

Стандартни въртящи кръгове

Стандартните въртящи кръгове са напълно снабдени с грес. Въпреки това се налага допълнителното им гресиране, когато се използват за пръв път. Въртящите кръгове трябва да се смазват с висококачествена грес (литиево сапунена, NLGI консистенция клас 2) поне всеки 8,000 до 10,000 км или веднъж месечно.

  • След всеки 40,000 км болтовете трябва да се проверяват.
  • Редовно проверявайте за следи от износване, корозия, пукнатини или щети.

Въртящи кръгове с ограничена поддръжка

Въртящите кръгове с ограничена поддръжка са напълно снабдени с грес, което, в комбинация с двете уплътнения означава, че те не се нуждаят от поддръжка до 3 години или 300,000 км при нормални условия. Гресиране при първоначална употреба не е нужно.

След минаването на гореопоменатия период/разстояние се налага въртящият кръг да бъде напълно гресиран. Ако въртящият кръг с ограничена поддръжка е използван при тежки условия или е третиран с оборудване под налягане, е важно въртящият кръг да бъде гресиран веднага след това. Оптималната температура, при която греста прониква във въртящия кръг, е около 30°C.

  • След 3 години, 300,000 км пробег или след първото гресиране, в следствие тежките условия на работа или почистване с високо налягане, въртящият кръг трябва да бъде гресиран най-малко на всеки 8,000 до 10,000 км или веднъж месечно.
  • След всеки 40,000 км болтовете трябва да се проверяват.
  • В случай на тежки пътни условия препоръчваме допълнително гресиране на въртящия кръг преди изтичането на периодът от 3 години или 300,000 км пробег.
  • Редовно проверявайте за следи от износване, корозия, пукнатини или щети.

Ако използвате централен модул за гресиране трябва да използвате висококачествена грес за лагери (литиево сапунена, NLGI консистенция минимум 1).

Въртящите кръгове се износват и честото, качествено смазване е важно за дългия им живот. Ако хлабината между венците достигне минималната си стойност, значи въртящият кръг е достигнал лимитът си на износване. Това се случва, когато, на която и да е точка от обиколката на кръга хоризонталната хлабина X достигне следната стойност:

Стандартен кръг: Минимална междина X – 0.00 мм
Кръг с ограничена поддръжка: Минимална междина X – 2.00 мм