РЕМЕЛ – Оптимизирани решения, най-висок стандарт

Компанията

Повече от 50 години РЕМЕЛ АД се занимава с производството на въртящи кръгове, агро и авто ремаркета.

РЕМЕЛ АД е българска компания, основана през шейсетте. Основен български производител на агро и авто ремаркета, компанията има мисия да достави съвременни здрави и удобни ремаркета с максимално оползотворяване на товарния потенциал на изделията.

РЕМЕЛ АД е компания внедрила и поддържаща система за управление на качеството и по околна среда в съответствие с изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 14001

Система за управление на качеството

Система за управление по околна среда