Импринт

Бележки за сайта 
РЕМЕЛ АД
ул. Трети март, №16
5070 Елена
България
Тел. +359 6151 40 44
Факс. +359 6151 40 20
office@remel.bg
Изпълнителен директор: Данаил Добрев
ЕИК: 814191356
ДДС рег.номер: BG814191356

Освобождаване от отговорност

Съдържание
Съдържанието на този уеб сайт е подготвено с изключително внимание. Въпреки това РЕМЕЛ АД не поема отговорност за непълнота или неточности в предоставената информация.
РЕМЕЛ АД не носи отговорност за щети, които биха могли да възникнат, директно или косвено от използването на този уеб сайт в случай че няма проследими умишлени или безразсъдни действия от страна на РЕМЕЛ АД.

Авторски права
Всички текстове, изображения, графики и други подобни, показани в този уеб сайт са обект на защита на авторските права и интелектуалната собственост. Те не могат да бъдат копирани или модифицирани, нито пък използвани за други уеб сайтове. Чрез този сайт не се дава лиценз за използване на интелектуалната собственост на РЕМЕЛ АД.

Уеб сайт
Концепцията, дизайнът и техническото изпълнение на този уеб сайт са на Алфа Хостинг.