Тандемно ремарке селскостопанско 17Т. – РС -17Т.

Специално разработена конструкция

  • Позволяваща увеличена товароносимост спрямо собствената маса

Допълнителен ресор

  • Осигуряваща облекчен натиск върху трактора при неравен терен

Нови капаци

  • Собствена разработка на капаците, с възможност за пълен демонтаж на капаците и използване като платформа

Възможност за шнек

  • Заден капак, стандартно подготвен за монтирането на шнек

Дистанционно управление на заден капак

  • Чрез хидравликата на трактора се управлява отключването и заключването на задния капак

кг повече полезен товар

%

по-голям обем на каросерията

%

дистанционно управление на задния капак

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ