РЕМЕЛ – Оптимизирани решения, най-висок стандарт

Компанията

Повече от 50 години РЕМЕЛ АД се занимава с производството на въртящи кръгове, земеделски и малки ремаркета.

РЕМЕЛ АД е българска компания основана през шейсетте. С големи обеми въртящи кръгове и широка гама от ремаркета, РЕМЕЛ е била важен доставчик за България и други бивши социалистически страни. Продуктите са били груби но надеждни.

През 1995 преходът към демокрация е съпътстван с приватизация и от тогава РЕМЕЛ сменя собствениците си неведнъж. Също така протича и пазарно преструктуриране като резултат от настъпилите политически и икономически промени. В края на 2014, след смяна на собствеността, новият мениджърски екип се зае да използва натрупания опит, изградения машинен парк и квалифицирания персонал като основа за изграждането на стабилно пазарно присъствие в Европа, фокусирайки се върху високо качество и конкурентно ценообразуване.

РЕМЕЛ АД е компания, държаща на качеството, която отговаря на следните стандарти за качество и безопасност:

Система за осигуряване на качеството ISO 9001

Опазване на околната среда ISO 14001